Nhân vật Đăm Săn được miêu tả chủ yếu bằng thủ pháp nghệ thuật nào

Câu hỏi: Nhân vật Đăm Săn được miêu tả chủ yếu bằng thủ pháp nghệ thuật nào

A. So sánh, phóng đại

B. So sánh, nhân hóa

C. Ẩn dụ, so sánh

D. Ẩn dụ, phóng đại

Đáp án A.

Sử thi Đăm Săn là một trong những thiên sử thi anh hùng nổi tiếng của dân tộc Ê Đê (Việt Nam). Trong sử thi, nhân vật Đăm Săn được miêu tả chủ yếu bằng thủ pháp nghệ thuật so sánh, phóng đại.