Nhân tố nào là nhân tố cuối cùng có tính chất quyết định dẫn tới sự suy sụp của các vương quốc ở Đông Nam Á

Câu hỏi: Nhân tố nào là nhân tố cuối cùng có tính chất quyết định dẫn tới sự suy sụp của các vương quốc ở Đông Nam Á

A. Sự xung đột giữa các quốc gia Đông Nam Á

B. Phong trào khởi nghĩa của nông dân

C. Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây

D. Sự nổi dậy của cát cứ, địa phương ở từng nước

Đáp án C.

Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây là nhân tố cuối cùng, có tính chất quyết định, dẫn tới sự suy sụp của các vương quốc Đông Nam Á.

Sau khi tìm ra đường biển sang phương Đông, các thương nhân châu Âu lần lượt đến vùng Đông Nam Á. Từ những hoạt động buôn bán và truyền giáo, các nước phương Tây chuyển sang chính sách xâm lược và lần lượt biến các nước Đông Nam Á trở thành thuộc địa.