Cuộc chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến ở nước ta, kéo dài trong gần 50 năm của thế kỉ XVII là

Câu hỏi: Cuộc chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến ở nước ta, kéo dài trong gần 50 năm của thế kỉ XVII là

A. Chiến tranh Trịnh – Nguyễn
B. Chiến tranh 50 năm
C. Chiến tranh Nam – Bắc triều
D. Chiến tranh Lê – Trịnh – Nguyễn

Đáp án A.

Cuộc chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến ở nước ta, kéo dài trong gần 50 năm của thế kỉ XVII là chiến tranh Trịnh – Nguyễn (Mục 2 Trang 108 SGK Lịch sử 10 cơ bản).