Nhân tố nào ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Câu hỏi: Nhân tố nào ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

A. Vị trí địa lí.

B. Tự nhiên.

C. Kinh tế – xã hội.

D. Chính sách.

Đáp án C.