Khu vực Đông Nam Á được coi là

Câu hỏi: Khu vực Đông Nam Á được coi là

A. cầu nối giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

B. “ngã tư đường” của thế giới.

C. “cái nôi” của thế giới.

D. trung tâm của thế giới.

Đáp án B.

Đông Nam Á được coi là cầu nối giữa Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Tây Á và Địa Trung Hải.