Chất dùng để kích thích cho quả mau chín là

Câu hỏi: Chất dùng để kích thích cho quả mau chín là

A.CH4

B.C2H4

C.C2H2

D. C6H6

Đáp án B.

C2H4 (etilen) là một hormon thực vật ở dạng khí, hormon này được hình thành ngay từ trong cây, với vai trò chính kích thích gây chín, làm già hóa và rụng hoa quả. Etilen làm tăng tính thấm của màng tế bào → giải phóng những enzym → tiếp xúc dễ dàng hơn → làm cho trái cây mau chín.