Nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng thể hiện điều gì

Câu hỏi: Nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng thể hiện điều gì?

Trả lời:

Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng ở khắp nơi:
– Thể hiện ý chí độc lập và tinh thần chiến đấu bất khuất của dân tộc…
– Thể hiện lòng biết ơn và đề cao tinh thần yêu nước, hi sinh bất khuất vì độc lập dân tộc của Hai Bà Trưng.