Trang chủ / Lịch sử / Nhà nước cổ đại đầu tiên xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam là

Nhà nước cổ đại đầu tiên xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam là

Câu hỏi: Nhà nước cổ đại đầu tiên xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam là

A. Chăm-pa.

B. Phù Nam.

C. Văn Lang.

D. Lâm Ấp.

Đáp án C.

Nhà nước cổ đại đầu tiên xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam là Văn Lang (thành lập vào khoảng thế kỉ VII TCN).

Có thể bạn quan tâm

Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh

Câu hỏi: Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh A. 4 B. …