Nguyên nhân thảm thực vật thay đổi theo vĩ độ và độ cao địa hình là

Câu hỏi: Nguyên nhân thảm thực vật thay đổi theo vĩ độ và độ cao địa hình là

Trả lời:

Nguyên nhân dẫn đến sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ chủ yếu là do khí hậu (chế độ nhiệt, ẩm).

Chế độ nhiệt ẩm quyết định đến sự phân bố của các thảm thực vật trên Trái đất. Chế độ nhiệt, ẩm lại thay đổi theo vĩ độ và độ cao, do đó các thảm thực vật cũng thay đổi theo vĩ độ và độ cao địa hình.

Đất chịu tác động mạnh mẽ của cả khí hậu và sinh vật nên sự phân bố đất trên các lục địa cũng thể hiện rõ quy luật phân bố này.