Nguyên nhân sinh ra các mùa trên trái đất là do

Câu hỏi: Nguyên nhân sinh ra các mùa trên trái đất là do

A. Trái Đất chuyển động tịnh tiến quanh trục
B. Trái Đất tự quay từ Tây sang Đông
C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông
D. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một trục nghiêng với góc nghiêng không đổi

Đáp án D.

Nguyên nhân sinh ra hiện tượng mùa trên Trái Đất là do Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một trục nghiêng với góc nghiêng không đổi.