Nguyên nhân hình thành các thành thị trung đại ở Châu Âu

Câu hỏi: Nguyên nhân hình thành các thành thị trung đại ở Châu Âu

A. Sản xuất bị đình trệ.

B. Các lãnh chúa cho xây dựng các thành thị trung đại.

C. Nghề thủ công phát triển nảy sinh nhu cầu trao đổi buôn bán.

D. Sự ngăn cản giao lưu buôn bán của các lãnh địa.

Đáp án C.

Giải thích:

Từ thế kỉ XI, do sản xuất phát triển, ở Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa, sản phẩm được bán ra thị trường một cách tự do, không bị đóng kín trong lãnh địa.

Thủ công nghiệp diễn ra quá trình chuyên môn hóa mạnh mẽ do đó hàng thủ công sản xuất ra ngày càng nhiều. Để có điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, trao đổi sản phẩm, một số thợ thủ công đã tìm cách thoát khỏi lãnh địa. Họ đến những nơi có đông người qua lại như ngã ba, bến sông,… để buôn bán và lập xưởng sản xuất. Từ đó họ lập ra các thị trấn, sau trở thành các thành phố lớn. Những nơi họ tập trung buôn bán, sản xuất trở thành các thành phố lớn, gọi là thành thị trung đại.