Nguyên nhân chủ yếu hình thành gió mùa là

Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu hình thành gió mùa là

A. sự chênh lệch khí áp giữa xích đạo và vùng cận chí tuyến

B. sự chênh lệch khí áp giữa vùng các chí tuyến và vùng ôn đới

C. sự chênh lệch khí áp giữa bán cầu bắc và bán cầu Nam theo mùa

D. sự chênh lệch tỷ áp giữa lục địa và đại dương theo mùa

Đáp án D.

Nguyên nhân chính sinh ra gió mùa là sự chênh lệch về khí áp giữa lục địa và đại dương và sự chênh lệch khí áp giữa lục địa Bắc bán cầu và Nam bán cầu cầu theo mùa (Mục II, SGK/45 Địa lí 10 cơ bản).