Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là

Câu hỏi: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là

A. nguồn năng lượng trong lòng trái đất.
B. nguồn năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.
C. nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời.
D. nguồn năng lượng từ đại dương (sóng, thủy triều, dòng biển,…).

Đáp án A. Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là nguồn năng lượng trong lòng trái đất.

Câu hỏi 2: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là

A. Năng lượng của bức xạ Mặt Trời
B. Năng lượng ở trong lòng Trái Đất
C. Năng lượng của các phản ứng hóa học
D. Năng lượng từ vũ trụ

Đáp án B.

Nội lực là lực phát sinh từ bên trong Trái Đất. Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là nguồn năng lượng ở trong lòng Trái Đất như năng lượng của sự phân hủy các chất phóng xạ, sự dịch chuyển các dòng vật chất theo trọng lực, phản ứng hóa học…