Người Roma đã tính được một năm có bao nhiêu ngày và bao nhiêu tháng

Câu hỏi: Người Roma đã tính được một năm có bao nhiêu ngày và bao nhiêu tháng

A. Có 360 ngày và 11 tháng

B. Có 365 ngày và 12 tháng

C. Có 365 ngày và ¼ ngày, với 12 tháng

D. Có 366 ngày và 12 tháng

Đáp án C.

Người Roma đã tính được 1 năm có 365 ngày và ¼ ngày nên họ mới định được 1 tháng lần lượt có 30 và 31 ngày, riêng tháng 2 có 28 ngày (Mục 3 Trang 25 SGK Lịch sử 10 cơ bản).