Sản xuất nông nghiệp ở khu vực Địa Trung Hải chủ yếu là

Câu hỏi: Sản xuất nông nghiệp ở khu vực Địa Trung Hải chủ yếu là

A. trồng trọt lương thực, thực phẩm

B. chăn nuôi gia súc, gia cầm

C. trồng những cây lưu niên có giá trị cao như nho, ô liu, cam, chanh…

D. trồng cây nguyên liệu phục vụ cho các xưởng sản xuất

Đáp án C.

Đất đai ở Địa Trung Hải thuận tiện hơn cho việc trồng các loại cây lưu niên, có giá trị cao như: nho, ô liu, cam, chanh,…