Khi chế độ tư hữu xuất hiện đã kéo theo sự xuất hiện gia đình như thế nào

Câu hỏi: Khi chế độ tư hữu xuất hiện đã kéo theo sự xuất hiện gia đình như thế nào?

A. Gia đình mẫu hệ xuất hiện
B. Gia đình ba thế hệ xuất hiện
C. Gia đình phụ hệ xuất hiện
D. Gia đình hai thế hệ xuất hiện

Đáp án C.

Khi chế độ tư hữu xuất hiện đã kéo theo sự xuất hiện gia đình phụ hệ.

Tư hữu xuất hiện dẫn tới sự thay đổi lớn trong xã hội nguyên thủy:

– Quan hệ cộng đồng bị phá vỡ.

– Quan hệ gia đình cũng thay đổi theo, gia đình phụ hệ thay thế gia đình mẫu hệ.

– Khi lao động của các gia đình khác nhau đã thúc đẩy thêm sự phân biệt giàu – nghèo.

– Xã hội thị tộc, bộ lạc bị phá vỡ, con người đứng trước ngưỡng cửa của thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên – xã hội cổ đại.