Trang chủ / Lịch sử / Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?

Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?

Câu hỏi: Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?

A. Cổ Loa

B. Hoa Lư

C. Bạch Hạc

D. Phong Châu

Đáp án A.

Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa (SGK Lịch sử 7 – tr.25).