Trang chủ / GDCD / Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm xâm phạm quy tắc nào sau đây

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm xâm phạm quy tắc nào sau đây

Câu hỏi: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm xâm phạm quy tắc nào sau đây

A. quy chế đơn vị sản xuất
B. quy tắc quản lí nhà nước
C. quy chuẩn sử dụng chuyên gia
D. quy ước trong các doanh nghiệp

Đáp án B.

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm tới các quy tắc quản lí nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Tháng 9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã chọn địa điểm nào để mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

Câu hỏi: Tháng 9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã chọn địa điểm …