Trang chủ / Lịch sử / Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ gọi là

Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ gọi là

Câu hỏi: Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ gọi là

A. Thuế

B. Hoa lợi

C. Địa tô

D. Tô, tức

Đáp án C.

Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là địa tô.

Có thể bạn quan tâm

Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành

Câu hỏi: Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để …