Nghĩa quân của cuộc khởi nghĩa nào được mệnh danh là quân ba chỏm

Câu hỏi: Nghĩa quân của cuộc khởi nghĩa nào được mệnh danh là quân ba chỏm

A. Khởi nghĩa Trần Tuân

B. Khởi nghĩa Trần Cảo

C. Khởi nghĩa Phùng Chương

D. Khởi nghĩa Trịnh Hưng

Đáp án B.

Trong cuộc khởi nghĩa của Trần Cảo (đầu năm 1516) ở Đông Triều (Quảng Ninh), nghĩa quân cạo trọc đầu, chỉ để ba chỏm tóc, gọi là “quân ba chỏm”.