Chính quyền phong kiến ở Việt Nam được hoàn thiện nhất dưới thời vua nào

Câu hỏi: Chính quyền phong kiến ở Việt Nam được hoàn thiện nhất dưới thời vua nào

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thánh Tông

C. Lê Nhân Tông

D. Lê Hiến Tông

Đáp án B.

Chính quyền phong kiến được hoàn thiện dần và đến thời vua Lê Thánh Tông thì hoàn chỉnh nhất do:

– Quyền lực tập trong cao độ trong tay nhà vua.

– Chính quyền chặt chẽ, với tay đến tận địa phương.