Ngày 17 tháng 1 năm 1960 tại Bến Tre nổ ra phong trào đấu tranh nào

Câu hỏi: Ngày 17 tháng 1 năm 1960 tại Bến Tre nổ ra phong trào đấu tranh nào

A. Đồng Khởi

B. Chống bình định

C. Trừ gian diệt ác

D. Phá ấp chiến lược

Đáp án A.

Ngày 17-1-1960, phong trào “Đồng Khởi” nổ ra ở ba xã điểm là Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh thuộc huyện Mỏ Cày (Bến Tre).