Ngành nào đã đưa khí thải vào khí quyển nhiều nhất

Câu hỏi: Ngành nào đã đưa khí thải vào khí quyển nhiều nhất

A. Công nghiệp
B. Dịch vụ
C. Xây dựng
D. Nông nghiệp

Đáp án A.

Công nghiệp là ngành đưa vào khí quyển nhiều lượng khí thải lớn nhất, đặc biệt là là khí C02 – nguyên nhân chính gây nên hiệu ứng nhà kính.