Nông sản nổi tiếng ở Buôn Ma Thuột và Đà Lạt là

Câu hỏi: Nông sản nổi tiếng ở Buôn Ma Thuột và Đà Lạt là

A. Cà phê và hoa, rau quả ôn đới
B. Hồ tiêu, bông và thuốc lá
C. Cao su và hoa, quả nhiệt đới
D. Chè, điều và mía

Đáp án A.

Nông sản nổi tiếng ở Buôn Ma Thuột là cà phê và Đà Lạt là hoa, rau quả ôn đới.