Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng nhiều bởi

Câu hỏi: Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng nhiều bởi

A. Việc sử dụng nhiên liệu, chi phí vận chuyển

B. Thời gian và chi phí xây dựng tốn kém

C. Lao động, nguyên liệu và thị trường tiêu thụ

D. Nguồn nhiên liệu và thị trường tiêu thụ

Đáp án C.

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có khả năng xuất khẩu, cần nhiều nhân lực, nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ lớn.