Trang chủ / Tin học / Một vài ứng dụng chính của tin học là

Một vài ứng dụng chính của tin học là

Câu hỏi: Một vài ứng dụng chính của tin học là

A. Trí tuệ nhân tạo

B. Giải trí

C. Tự động hóa và điều khiển

D. Cả ba câu A, B, C đều đúng

Đáp án D.

Một vài ứng dụng chính của Tin học là: trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và điều khiển, giải trí, giáo dục, giải các bài toán khoa học…

Có thể bạn quan tâm

Các trường mà giá trị của chúng được xác định duy nhất mỗi hàng của bảng được gọi là

Câu hỏi: Các trường mà giá trị của chúng được xác định duy nhất mỗi …