Trang chủ / Tin học / Lĩnh vực tin học nghiên cứu về vấn đề gì

Lĩnh vực tin học nghiên cứu về vấn đề gì

Câu hỏi: Lĩnh vực tin học nghiên cứu về vấn đề gì?

A. Nghiên cứu các phương pháp thu nhập, xử lí truyền thông thông tin

B. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin

C. Nghiên cứu tất cả những gì liên quan tới máy tính điện tử

D. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất chung của thông tin, phương pháp thu thập, xử lí và truyền thông tin

Đáp án D.

Lĩnh vực tin học nghiên cứu cấu trúc, tính chất chung của thông tin, phương pháp thu thập, xử lí và truyền thông tin, phương pháp, thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Vì sao cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại

Câu hỏi: Vì sao cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách …