Trang chủ / Sinh học / Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là

Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là

Câu hỏi: Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là

A. Sự tham gia của các nuclêôtit tự do trong môI trường nội bào

B. Cả 2 mạch của ADN đều làm mạch khuôn

C. Sự tham gia xúc tác của các enzim

D. Nguyên tắc bổ sung

Đáp án D.

ADN tự nhân đôi đúng mẫu do tuân theo nguyên tắc bổ sung, A – T, G – X, các mạch mới được hình thành giống với còn lại của ADN mẹ.

Có thể bạn quan tâm

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa

Câu hỏi: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một …