Trang chủ / Sinh học / Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa

Câu hỏi: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là

A. Anticodon.
B. Gen
C. Mã di truyền
D. Codon

Đáp án B.

Giải thích: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là gen.

Có thể bạn quan tâm

Kết quả quá trình nhân đôi ADN

Câu hỏi: Kết quả quá trình nhân đôi ADN là A. Phân tử ADN con …