Trang chủ / Sinh học / Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa

Câu hỏi: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là

A. Anticodon.
B. Gen
C. Mã di truyền
D. Codon

Đáp án B.

Giải thích: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là gen.

Có thể bạn quan tâm

Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại

Câu hỏi: Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại …