Trang chủ / Sinh học / Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố

Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố

Câu hỏi: Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố

A. 3 yếu tố

B. 4 yếu tố

C. 5 yếu tố

D. 6 yếu tố

Đáp án C.

Giải thích: Một cung phản xạ được xây dựng từ 5 yếu tố

+ Cơ quan thụ cảm.

+ 3 nơron (hướng tâm, trung gian, li tâm).

+ Cơ quan trả lời (còn gọi là cơ quan phản ứng).

Có thể bạn quan tâm

Chức năng nào dưới đây không được coi là chức năng chính của hệ điều hành

Câu hỏi: Chức năng nào dưới đây không được coi là chức năng chính của …