Mononatri Glutamat (bột ngọt)

Mononatri glutamat thường được gọi là bột ngọt hoặc mì chính. Mononatri glutamat là muối natri của axit glutamic, một trong những amino acid không thiết yếu phong phú nhất trong tự nhiên.

Mononatri glutamat tồn tại ở hai đồng phân cấu tạo sau:

Bài tập: Cho a mol mononatri glutamat hòa tan vào dung dịch HCl dư, có b mol HCl phản tứng. Tỉ lệ a : b tương ứng là

A. 1 : 1

B. 1 : 2

C. 1 : 3

D. 2 : 1

Đáp án B