Màu sắc chủ đạo trong bài thơ Thu điếu là

Câu hỏi: Màu sắc chủ đạo trong bài thơ Thu điếu là

A. Màu vàng úa

B. Màu xanh ngắt

C. Mùa trắng toát

D. Mùa đỏ

Đáp án B.

Màu sắc chủ đạo trong bức tranh mùa thu của Nguyễn Khuyến là màu xanh ngắt.