Trang chủ / Sinh học / Mai của mực thực chất là

Mai của mực thực chất là

Câu hỏi: Mai của mực thực chất là

A. khoang áo phát triển thành

B. tấm miệng phát triển thành

C. tấm mang tiêu giảm

D. vỏ đá vôi tiêu giảm

Đáp án D.

Mai của mực thực chất là vỏ đá vôi tiêu giảm.

Có thể bạn quan tâm

Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh

Câu hỏi: Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh A. 4 B. …