Mã di truyền có tính phổ biến, tức là

Câu hỏi: Mã di truyền có tính phổ biến, tức là

A. Tất cả các loại đều dùng chung nhiều bộ mã di truyền
B. Nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin
C. Tất cả các loại đều dùng chung một bộ mã di truyền, trừ một vài loài ngoại lệ
D. Một bộ mã di truyền chỉ mã hóa cho một axit amin

Đáp án C.

Giải thích: Mã di truyền có tính phổ biến, tức là tất cả các loại đều dùng chung một bộ mã di truyền, trừ một vài loài ngoại lệ.