Trang chủ / Lịch sử / Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm vì mục đích gì?

Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm vì mục đích gì?

Câu hỏi: Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm vì mục đích gì?

A. Đánh vào Bộ chỉ huy của quân Tống

B. Đánh vào nơi tập trung quân của Tống trước khi đánh Đại Việt

C. Đánh vào đồn quân Tống gần biên giới của Đại Việt

D. Đánh vào nơi Tống tích trữ lương thực và khí giới để đánh Đại Việt

Đáp án D.

Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu là những nơi gần biên giới và tập trung lương thực và khí giới chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt của quân Tống. Lý Thường Kiệt tấn công vào 3 căn cứ này để làm cho quân Tống gặp khó khăn về lương thực và khí giới.

Có thể bạn quan tâm

Tính vững chắc của thành tế bào nấm có được nhờ vào chất nào dưới đây

Câu hỏi: Tính vững chắc của thành tế bào nấm có được nhờ vào chất …