Trang chủ / Lịch sử / Đối tượng thờ phụng của đạo Hindu là

Đối tượng thờ phụng của đạo Hindu là

Câu hỏi: Đối tượng thờ phụng của đạo Hindu là

A. Các nhân thần
B. Vật tổ
C. Lực lượng siêu nhiên mà con người sợ hãi
D. Đức chúa Trời, chúa cha và chúa con

Đáp án C.

Đối tượng sùng bái của đạo chủ yếu của đạo Hinđu vẫn là ba thần Brama, Siva và Visnu (lực lượng siêu nhiên mà con người sợ hãi).

Có thể bạn quan tâm

Tính vững chắc của thành tế bào nấm có được nhờ vào chất nào dưới đây

Câu hỏi: Tính vững chắc của thành tế bào nấm có được nhờ vào chất …