Luật trẻ em có hiệu lực thi hành vào ngày tháng năm nào

Luật Trẻ em được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016. Luật được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017.

Luật Trẻ em có hiệu lực thi hành đúng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, cũng là dịp cả nước cao điểm phát động Tháng Hành động vì trẻ em.

Trên cơ sở Hiến pháp năm 2013 và Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Luật Trẻ em 2016 gồm 7 chương, 106 điều, tăng thêm 2 chương và 46 điều so với Luật Chăm sóc và bảo vệ trẻ em 2014.

Luật quy định rõ trẻ em là người dưới 16 tuổi, được hưởng các quyền cơ bản của trẻ em như quyền sống; quyền được khai sinh và có quốc tịch; quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền bí mật đời sống riêng tư; quyền được sống chung với cha, mẹ; quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi; quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục, không bị bóc lột sức lao động, không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc, không bị mua, bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt; quyền được đảm bảo an sinh xã hội; quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội… So với luật cũ, Luật Trẻ em 2016 bổ sung thêm quyền được bảo vệ khỏi các mối nguy hại, quyền được bày tỏ ý kiến, tiếp cận thông tin và các hoạt động xã hội.

Luật Trẻ em cũng quy định tổng quát về chính sách của Nhà nước để bảo đảm về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo đảm điều kiện vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và thông tin, truyền thông cho trẻ em.