Lợi dụng cơ hội nào các nước phương tây đua tranh xâm lược Ấn Độ

Câu hỏi: Lợi dụng cơ hội nào các nước phương tây đua tranh xâm lược Ấn Độ

A. Cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu

B. Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến Ấn Độ làm cho Ấn Độ suy yếu

C. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với đông đảo nông dân ở Ấn Độ

D. Kinh tế và văn hóa Ấn Độ bị suy thoái nặng nề

Đáp án A.

Thế kỉ XVIII, chế độ phong kiến ở Ấn Độ gặp phải khủng hoảng và suy yếu. Lợi dụng tình hình đó, các nước phương Tây đã đua tranh xâm lược Ấn Độ.