Lãnh thổ châu Phi đối xứng qua

Câu hỏi: Lãnh thổ châu Phi đối xứng qua

A. Xích đạo

B. Chí tuyến Bắc

C. Chí tuyến Nam

D. Kinh tuyến gốc

Đáp án A.

Lãnh thổ châu Phi có dạng hình khối, được phân bố đối xứng qua khu vực xích đạo. Do đường xích đạo đi ngang qua giữa lãnh thổ nên châu Phi có sự đối xứng của các đới khí hậu qua xích đạo.