Chức năng điều chỉnh xã hội tương ứng với đặc trưng nào của văn hóa

Câu hỏi: Chức năng điều chỉnh xã hội tương ứng với đặc trưng nào của văn hóa?

A. Tính lịch sử
B. Tính giá trị
C. Tính nhân sinh
D. Tính hệ thống

Đáp án B. Chức năng điều chỉnh xã hội tương ứng với đặc trưng tính giá trị của văn hóa.

Giải thích:

Chức năng điều chỉnh xã hội xuất phát từ đặc trưng mang tính giá trị của văn hóa. Mỗi một nền văn hóa đều có những giá trị riêng, những giá trị này được hình thành thông qua quá trình con người điều chỉnh thói quen, nhận thức và hành động để có thể thích nghi với sự thay đổi từ môi trường.

Nhờ có chức năng điều chỉnh xã hội mà ta có thể thấy được sự đa dạng giữa các nền văn hóa với nhau, đồng thời cũng có thể tìm thấy những nét tương đồng đáng ngạc nhiên giữa các nền văn hóa. Đó chính là mục tiêu và động lực trong sự phát triển của nhân loại.