Kim cương là một dạng thù hình của nguyên tố

Câu hỏi: Kim cương là một dạng thù hình của nguyên tố

A. photpho

B. silic

C. cacbon

D. lưu huỳnh

Đáp án C.

Kim cương là một dạng thù hình của nguyên tố cacbon, thuộc loại tinh thể nguyên tử điển hình (trong đó mỗi nguyên tử cacbon tạo bốn liên kết cộng hóa trị bền với bốn nguyên tử cacbon lân cận nằm trên các đỉnh của hình tứ diện đều, mỗi cacbon ở đỉnh lại liên kết với bốn nguyên tử cacbon khác) → tạo cấu trúc kim cương cứng nhất trong tất cả các chất.