Khó khăn lớn nhất của địa hình châu Á đối với sự phát triển kinh tế – xã hội là

Câu hỏi: Khó khăn lớn nhất của địa hình châu Á đối với sự phát triển kinh tế – xã hội là

A. chịu tác động mạnh mẽ của vận động tạo núi

B. vùng núi cao tuyết bao phủ trắng xóa quanh năm

C. gồm các khối núi và cao nguyên đồ sộ

D. bị chia cắt mạnh mẽ và phức tạp

Đáp án D.

Địa hình châu Á gồm nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ kết hợp các đồng bằng nằm xen kẽ làm cho địa hình bị chia cát phức tạp. Đây là khó khăn lớn nhất của địa hình châu Á, làm cản trở hoạt động giao lưu trao đổi giữa các vùng, lãnh thổ, các quốc gia.