Trang chủ / Tin học / Khi muốn thiết lập liên kết giữa hai bảng thì mỗi bảng phải có

Khi muốn thiết lập liên kết giữa hai bảng thì mỗi bảng phải có

Câu hỏi: Khi muốn thiết lập liên kết giữa hai bảng thì mỗi bảng phải có

A. Khóa chính giống nhau
B. Số trường bằng nhau
C. Số bản ghi bằng nhau
D. Tất cả đều sai

Đáp án D.

Có thể bạn quan tâm

Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu do

Câu hỏi: Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành …