Khi lựa chọn loại hình vận tải và thiết kế công trình giao thông vận tải điều cần chú ý đầu tiên là

Câu hỏi: Khi lựa chọn loại hình vận tải và thiết kế công trình giao thông vận tải điều cần chú ý đầu tiên là

A. Điều kiện tự nhiên

B. Nguồn vốn đầu tư

C. Điều kiện kĩ thuật

D. Dân cư, lao động

Đáp án A.

Khi lựa chọn loại hình vận tải và thiết kế công trình giao thông vận tải, điều cần chú ý đầu tiên là điều kiện tự nhiên.

– Vị trí địa lí: quy định sự có mặt, vai trò của một số loại hình giao thông vận tải.

Ví dụ: Vùng hoang mạc: Lạc đà, trực thăng còn vùng băng giá xe trượt tuyết do chó và tuần lộc kéo.

– Địa hình ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải.

Ví dụ: Địa hình đồi núi phải đầu tư nhiều để xây dựng các công trình: Chống lở đất, làm đường vòng, đường hầm,…

– Khí hậu, thời tiết ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của phương tiện vận tải.

Ví dụ: Các sân bay nhiều khi phải ngừng hoạt động do sương mù.

– Sông ngòi: ảnh hưởng vận tải đường sông, chi phí cầu đường.

– Khoáng sản: ảnh hưởng hướng vận tải, loại hình vận tải.