Truyền thống văn hóa phong tục tập quán có ảnh hưởng không nhỏ đến

Câu hỏi: Truyền thống văn hóa phong tục tập quán có ảnh hưởng không nhỏ đến

A. Tổ chức các hoạt động dịch vụ

B. Hiệu quả ngành dịch vụ

C. Trình độ phát triển ngành dịch vụ

D. Mức độ tập trung ngành dịch vụ

Đáp án A.

Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán là những đặc trưng riêng về văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia, chúng được tạo ra, gìn giữ và lưu truyền cho tới ngày nay. Truyền thống văn hoá, phong tục tập quán có ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các hoạt động của ngành dịch vụ.

Ví dụ: Các lễ hội ở Việt Nam như lễ hội Đền Hùng, Chùa Hương, chùa Yên Tử, mùa xuân núi Bà Đen,… khi được tổ chức sẽ kéo theo các dịch vụ buôn bán, bán lẻ và dịch vụ vận tải phát triển.