Trang chủ / Tin học / Kết thúc phiên làm việc với Access bằng cách thực hiện thao tác

Kết thúc phiên làm việc với Access bằng cách thực hiện thao tác

Câu hỏi: Kết thúc phiên làm việc với Access bằng cách thực hiện thao tác

A. File/Close

B. Nháy vào nút (X) nằm ở góc trên bên phải màn hình làm việc của Access

C. File/Exit

D. Câu B hoặc C

Đáp án D.

Để kết thúc phiên làm việc với Access ta thực hiện thao tác Nháy vào nút (X) nằm ở góc trên bên phải màn hình làm việc của Access hoặc chọn File/Exit.

Có thể bạn quan tâm

Yếu tố nào sau đây không thuộc về ngoại lực

Câu 1: Yếu tố nào sau đây không thuộc về ngoại lực A. Phá hủy …