Trang chủ / Lịch sử / Chủ trương đối phó của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống là

Chủ trương đối phó của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống là

Câu hỏi: Chủ trương đối phó của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống là

A. Ngồi yên đợi giặc đến

B. Đầu hàng giặc

C. Chủ đông tiến công để phá thế mạnh của quân Tống

D. Liên kết với Cham-pa

Đáp án C.

Lý Thường Kiệt chủ trương “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”. Ông gấp rút chuẩn bị cuộc tấn công vào những nơi tập trung quân lương của nhà Tống, gần biên giới như: Ung Châu, Khâm Châu và Liêm Châu.

Có thể bạn quan tâm

Xét công tác quản lý hồ sơ học bạ. Trong số các việc sau việc nào thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ

Câu hỏi: Xét công tác quản lý hồ sơ học bạ. Trong số các việc …