Trang chủ / Lịch sử / Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời Tiền Lê?

Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời Tiền Lê?

Câu hỏi: Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời Tiền Lê?

A. Phật giáo

B. Nho giáo

C. Đạo giáo

D. Thiên Chúa giáo

Đáp án A.

Tôn giáo phổ biến nhất dưới thời tiền Lê là Phật giáo. Thời tiền Lê, đạo Phật được truyền bá rộng rãi. Nhiều nhà sư giữ trọng trách quan trọng trong triều đình. Chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi.

Có thể bạn quan tâm

Cấu trúc chung của máy tính gồm có những khối chức năng nào

Câu hỏi: Cấu trúc chung của máy tính gồm có những khối chức năng nào? …