Kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđric sinh ra

Câu hỏi: Kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđric sinh ra

A. dung dịch không màu và chất khí cháy được trong không khí
B. dung dịch không màu và chất khí có mùi hắc
C. dung dịch có màu xanh lam và chất khí màu nâu
D. dung dịch có màu vàng nâu và chất khí không màu

Đáp án A.

Kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđric sinh ra dung dịch kẽm (II) clorua không màu và khí hiđro cháy được trong không khí do H2 tác dụng với oxi.

Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2