Trang chủ / Địa lý / Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là

Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là

Câu hỏi: Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là

A. Tây Bắc – Đông Nam
B. Bắc – Nam
C. Đông Nam – Tây Bắc
D. Đông – Tây

Đáp án A.

Giải thích: Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là hướng Tây Bắc – Đông Nam (Atlat trang 6-7 và sgk Địa lí 12 trang 29).

Có thể bạn quan tâm

Vật liệu nào sau đây không thể tái chế

Câu hỏi: Vật liệu nào sau đây không thể tái chế A. Thủy tỉnh B. …